Официальный сайт ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Направления деятельности

 

Напрямки діяльності НТЦЕТ :

- участь в підготовці і проведенні єдиної науково-технічної та навчально-методичної політики в області впровадження енергоефективних технологій в житлово-комунальній та промисловій сфері м Харкова, Харківської області, та України в цілому;

- координація діяльності науковців та викладачів ХНАМГ, які ведуть наукові дослідження в області розробки та впровадження сучасних енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;

- підготовка попередніх техніко - економічних обгрунтувань проектів з енергоефективності з метою отримання внутрішніх та іноземних інвестицій;

- вдосконалення засобів збереження, накопичення та систематизації інформації і навчально-методичного забезпечення у сфері енергоефективних технологій шляхом впровадження нових програм і технічних засобів, інформаційних технологій, у тому числі геоінформаційних, а також передача у встановленому порядку інформації зацікавленим підприємствам і службам;

- аналіз передового вітчизняного і світового досвіду розробок і використання нових технологій енергопостачання, енергоспоживання та удосконалення системи контролю за використанням енергоносіїв в м Харкові, Харківської області та Україні, в цілому;

- організація і проведення на базі "Центру Мегаполіс" ХНАМГ учбово-практичних зайняти, наукових семінарів, виставок, конференцій, презентацій, у тому числі міжнародних.

Основні засади діяльності НТЦЕТ:

- багатосторонні договори і контакти з зацікавленими організаціями, підприємствами та установами, участь в дослідженнях і розробках студентів, аспірантів і слухачів, вчених і фахівців ХНАМГ, а також інших ВНЗ, комунальних служб і підприємств м Харкова, Харківської області та України, в цілому.

- тісні наукові звязки з вищими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами і організаціями м Харкова, Харківської області та України, в цілому, які розробляють нові енергоефективні та ресурсоощадні технології.

- участь в підготовці до видання збірників праць, навчально-методичних посібників, комп'ютерних підручників і проспектів з рекламними і технічними описами енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій, матеріалів і обладнання, що використовуються в житлово-комунальній та промисловій сфері м Харкова, Харківської області та України, в цілому.

Реалізовані проекти:

image0161. Проект реконструкції зовнішнього освітлення м. Лозова Харківської області, здійснений на основі використання технологій комплексного світового оформлення міст, що за забезпечує найбільш ефективне використання утилітарного, рекламного та ілюмінаціонного видів освітлення. Реалізація проекту забезпечила економію понад 100 тис. кВт год. електроенергії на рік.

image018
2. Проект реконструкції системи електропостачання та освітлення Заклада культури Київського району м. Харкова.

image020В проекті застосовано енергоефективну техніку та технології в системах електропостачання зовнішнього та внутрішнього освітлення будівель, у т. ч. енергоефективних люмінісцентних і світлодіодних ламп та систем керування ними. Впровадження проекту забезпечило економію понад 5 тис. кВт год. електроенергії на рік.

image0223. Розробка методів та технічних засобів керування режимами систем зовнішнього освітлення міст (Україна, Київ, МЖКХ).

В проекті розроблено комплекс технічних засобів автоматичного керування режимами освітлювальних установок, у т. ч. регулювання нагрузки, компенсації реактивної потужності, світлового потоку тощо. Реалізація проекту забезпечила економію понад 20 млн. кВт год. електроенергії на рік.

image024

4. Розробка технологій енергозбереження в житлових і громадських будівлях м. Харкова і Харківської області.

Впровадження забезпечило економію енергоресурсів в обсязі:

- 20-25% за рахунок утеплення;

- 8-10% за рахунок заміни вікон;

- 10-20% за рахунок модернізації системи опалення;

- 5-10% за рахунок модернізації освітлення.

image0255. Підвищення надійності роботи електричних мереж 110-10 кВ АК "Харьковоблэнерго".

В проекті розроблено наукові засади, методи та технічні засоби підвищення надійності роботи вимірювальних трансформаторів напруги і отримано на їх основі економію до 10тис. кВт год. електроенергії на рік.


6. Підвищення ефективності роботи міських електричних мереж 6-10 кВ АК "Харьковоблэнерго".

В проекті розроблено науково-технічні і методичні засади оптимізації структури та параметрів міських електричних мереж і на їх основі отримано економію понад 20 тис. кВт год. електроенергії на рік.

image030

image027

7.Підвищення енергоефективності розрядних джерел світла (фізико-технологический інститут, м. Брауншвейг, Німеччина).

В проекті визначено фізичні основи виникнення та характеристику протікання реактивної потужності в розрядних лампах і на їх основі зменшення втрат потужності в них на 15%.

image0328. Підвищення надійності роботи вимірювальних трансформаторів напруги (м. Познань, технічний університет, Польща).

В проекті розроблено науково-технічні засади підвищення енергоефективності і на їх основі зменьшання втрат електроенергії в вимірювальних трансформаторах напруги на 15-20%.

image0349. Світлодіодні системи освітлення будівель, м. Донецьк.

В проекті розроблено конструкцію і технологію виготовлення світлодіодної лампи для освітлення об'єктів ЖКГ.

Впровадження світлодіодних систем освітлення будівель забезпечило економію понад 40 тис. кВт год. електроенергії на рік.Довготривалі програми по енергозбереженню:

image036

1. Програма комплексного світлового оформлення міст.

В змозі забезпечити підвищення енергоефективності освітлення, ділової та інвестиційної привабливості міст.

image0382. Динамічна світлодіодна система освітлення.

Орієнтована на освітлення навчальних та офісних приміщень. В змозі забезпечити підвищення якості освітлення за рахунок наближання його до природного та отримати значний соціальний ефект за рахунок зменшення хвороб нервової та серцево-судинної систем у працюючих.

image0403. Енергозберігаючі світлодіодні системи освітлення для внутрибудинкового і офісного освітлення.

Орієнтовані на освітлення сходин, коридорів та вспоміжних приміщень. Працюють у поєднанні з автоматичними системами. Забезпечують економію до 40-50% електроенергії.

image0424. Технічні засоби автоматичного управління режимами систем електропостачання і освітлення міст.

image044

Пропонуються енергозбережні технології електропостачання та освітлення міст на основі застосування комплекса технічних засобів автоматичного керування режимами роботи (увік. вимкн), напруги, потужності та інш., застосування яких забезпечує економію електроенергії до 50%.


5. Автономні системи енергопостачання об'єктів міської інфраструктури.

Орієнтовані на використання в електропостачанні віддалених об'єктів міського господарства. Забезпечують комплексне використання енергії сонця, вітру, залишків та відходів життєдіяльності.

image046
6. Екологічно ефективні джерела світла і системи освітлення на їх основі.

image048

Пропонується комплекс технічних засобів освітлення що в своїй сукупності забезпечують екологічні умови прибування людини в місцевому середовищі без ртутні, світло екологічні, матеріалоекологічні, речовинноекологічні системи освітлення).

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК НТЦЭТ В УЧБОВИЙ ПРОЦЕС ХНАГХ

Невід'ємною частиною діяльності Центру є вдосконалення і інтеграція перспективних рішень по енергозбереженню в учбовий процес ХНАГХ по наступних напрямках:

image0501. Розробка навчально-методичних комплектів по дисциплінах профілюючих кафедр ХНАГХ.

2. Проведення показових практичних занять із студентами ХНАГХ.

3. Організація науково-технічних конференцій і семінарів з тематики досліджень НТЦЕТ.

image0524. Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків кафедр з тематики досліджень.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

1. Міжнародна комісія з освітлення (м. Відень, Австрія);

2. Національна академія наук Сербії;

3. Фізико-технічний інститут (м. Брауншвейг, Німеччина);

4. Технічний університет (м. Габрово, Болгарія);

5. Лодзинський технічний університет (м. Лодзінь, Польща);

6. Краківський технічний університет (м. Краків, Польща);

7. Національні комітети освітлення 39 країн світу (США, Англія, Франція, Ізраїль та інш.);

8. Варшавський технічний університет ( м. Варшава, Польща).

9. МНТК «Силова електроніка та енергоефективність» 2012 р.

10. LUX EUROPA 2013 (м. Краків, Польща);

11. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH (м.

Габрово, Болгарія).

ПАТЕНТИ ТА ВИНАХОДИ

1. АС № 1170260 Теплообмінна поверхня регенеративного теплообмінника. (авт. Є.М. Новахицький, О.В. Ромашко).

2. АС № 1241033 Спосіб теплообміну в рекуперативному теплообміннику. (авт. І.Р. Щекін, О.В. Шуляков, О.В. Ромашко.)

3. АС №63147 Лампа світлодіодна з регульованою кольоровою температурою. (авт. П.П. Говоров, М.І. Носанов).

4. АС №63547 Лампа світлодіодна на основі білого і жовтого світло діодів з регульованою температурою. (авт. П.П. Говоров, М.І. Носанов).

5. АС № Світильник антівандальний. (авт. П.П. Говоров, М.І. Носанов).

6. АС №45331 світлодіоднолюмінісцентна комбінована. (авт. П.П. Говоров, М.І. Носанов).

 
Infinity – International Fellowship IN trandisciplinar ITY supported by Erasmus Mundus programme

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр

Другие сайты Университета

Социальные сети:


365-180

INKUBATOR 180

Студенческое радио

1    2015 

2

Расписание МКР для Android

google

b studio_small_Logo

Центр энергосберегающих технологий

Внимание пользователям Microsoft Office 365

Новая точка входа для почтовых ящиков: mail.office365.com,

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Microsoft Office 365

DreamSpark

Кто на сайте

Сейчас 71 гостей онлайн
You are here  : Главная Структура Центр энергосберегающих технологий Направление деятельности

mon baner