Официальный сайт ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Faculty training and retraining

эмблема факультета ФПО ХНАГХЦентр підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання (ЦПКПКіДН) почав свою діяльність з квітня 2012 року, у зв’язку з реорганізацією факультету підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів житлово-комунального господарства (ФПК і ПК ЖКГ), який було засновано в 1972 р. як структурний підрозділ Київського інституту підвищення кваліфікації фахівців Міністерства житлово-комунального господарства УРСР.

У 1992 р. за наказом Мінжитлокомунгоспу УРСР і Міносвіти УРСР факультет було включено до складу Харківської державної академії міського господарства. У різні періоди на факультеті працювали: проф., д.т.н. Шапка О.В., проф., к.е.н. Агаджанов Г.К., к.е.н. Тітяев В. І., проф. Рябченко І.М., доц., к.е.н. Алексеєнко В.Ф., к.т.н. Сівцов О.П., ст. доц. Прасол В.М., доц. Полетучий С.Я., акад., д.т.н. Петросов В.А.
Упродовж 30 років на факультеті підвищили кваліфікацію понад 22 000 фахівців різних галузей житлово-комунального господарства: інженерно-технічні працівники міськелектротранспорту, водопровідно-каналізаційного та газового господарства, житлових і ремонтно-будівельних організацій, комунальних підприємств.
Підвищити кваліфікацію на факультет приїздили фахівці практично з усіх регіонів України, а також з Росії, Молдови, Киргизії, Узбекистану, Грузії, Азербайджану, Вірменії тощо.
Поряд з навчальним процесом на факультеті систематично проводяться наукові дослідження з проблем керування міським господарством, енергозбереження, тарифної політики і ціноутворення, надійності експлуатації інженерних комунікацій.
Крім навчальних підрозділів до складу факультету входили філії ТВО "Харківкомунпромвод", Харківському міськжитлоуправлінні, трамвайно-тролейбусному управлінні, об'єднанні газового господарства та в Донецькому облводоканалі.
У 90-х роках факультет будував свою роботу, виходячи з необхідності проведення навчання з найбільш актуальних проблем державної соціально-економічної політики. Так, у 1992-1995 рр. на факультеті систематично проводилось навчання з питань організації приватизації житла та комунальної власності. За ці роки було підготовлено 438 спеціалістів, які одержали кваліфікаційні сертифікати й ліцензії на право оформлення громадянам приватизації квартир.
У 1996-1997 рр. було проведено декілька міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій з питань енергозбереження, ціноутворення та сучасного податкового законодавства у різних галузях комунального господарства. Слід зазначити, що в цих конференціях брали участь видатні вчені й фахівці ближнього та дальнього зарубіжжя, державних установ України, керівники Харківської облдержадміністрації і Харківського міськвиконкому. Активну участь у науковій роботі факультету також брали радник Європейського банку реконструкцій та розвитку Ван Гарднер, президент американської фірми "Падко" Д.Олсон, голова державного комітету з житлово-комунального господарства Оніщук Г.І., заступник голови Держбуду України Руль В.М., начальник управління Міністерства економіки України Орловський В.А., член-кореспондент інженерної академії України Антипко Б.М., начальник Харківського облжитлоуправління Щербак В.М., генеральний директор ТПО "Харківкомунпромвод" Петросов В.А., заслужений діяч науки, д.е.н., професор Клюшниченко Є.Є., генеральний директор АО "Харківгаз" Макаренко А.І.
У 1997 р. за ініціативою Держбуду України при ФПК і ПК ЖКГ був створений галузевий навчальний центр з питань охорони праці. Головним його завданням було навчання спеціалістів житлово-комунального господарства Східної України з питань охорони праці. У різні періоди факультет очолювали к.т.н., доцент Губенко В.Д., ст. викладач Дмитрієв С.Л. З 2004р. керівником галузевого навчального центру призначено технічного інспектора Харківської державної профспілки робітників ЖКГ місцевої промисловості. Впродовж існування факультету в навчальному центрі підвищили кваліфікацію понад 3 700 спеціалістів.
З 1999 – 2005 р.р. факультет проводив підготовку фахівців з вищою освітою за формою екстернату, а також магістрів за всіма спеціальностями, які проліцензовані в Харківській академії міського господарства.
Центр постійно співпрацює з Харківським обласним центром зайнятості, підвищує кваліфікацію фахівців з обліку і аудиту та охорони праці.
Центр підвищує кваліфікацію фахівців житлово-комунального господарства за напрямками:
 • Шляхи реформування житлово- комунального господарства;
 • Особливості створення і забезпечення ефективного функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСМД ) у сучасних умовах ЖКГ;
 • Організація туристичного і готельного бізнесу;
 • Актуальні питання та сучасні шляхи забезпечення енерго- і ресурсозбереження на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства;
 • Нові технології знезаражування питної води і стічних вод;
 • Шляхи скорочення технологічних витрат питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства.
 • Підготовка до залучення галузевих технологічних нормативів використання води;
 • Актуальні питання утилізації відходів забезпечення ефективної діяльності підприємств санітарного очищення;
 • Вибір і формування ефективної системи керування ЖКГ міста, ;району як пріоритетне завдання місцевих органів влади;
 • Особливості формування інституту керування житловими будинками створення компаній замовників житлово-комунальних послуг;
 • Кошторисна справа в будівельному виробництві;
 • Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція споруд.
 • Програми навчання розраховані на З6 год. і 72 години.
У центрі працюють фахівці високої кваліфікації з різних напрямків:
 • У галузі економіки - проф., д.е.к. Бубенко П.Т., доцент Димченко О.В., доцент Прасол В.М.
 • У галузі комп'ютерних дисциплін – зав. лабораторії Центру дистанційного навчання Анісімов О.М.;
 • У галузі містобудування та архітектури - проф., к.т.н. Семенов В.Т., доцент, к.т.н. Завальний О.В.;
 • У галузі водопостачання, водовідведення та очищення води - професор, д.т.н. Душкін С.С., к.т.н. Благодарна Г.І., проф., д.т.н. Корінько І.В.;
 • У галузі міськелектротранспорту - проф., к.т.н. Далека В.Ф.;
 • У галузі енергетики й енергозбереження ресурсів – к.т.н. Капустін Г.В.;
 • У галузі менеджменту, управління проектами – доц. Виноградська О.М., к.е.н. Мельман В.О., к.е.н., доцент Висоцька Г.В.;
 • У галузі обліку і аудиту – проф. к.е.н. Гордієнко Н.І., доц., к.е.н. Харламова О.В.
 • У галузі охорони праці – проф., к.т.н. Серіков Я.О.; відмінник освіти України, доцент, к.т.н. Третьяков О.В.; к.т.н. Фесенко Г.В., керівник Галузевого центру з охорони праці при ЦПКПКіДН, заступник голови Харківської обласної організації профспілок ЖКГ МП та БОН, технічний інспектор з праці Успенська Л.Г..
На даному етапі велика увага приділяється дистанційній освіті викладачів академії з курсу «Теорія і практика роботи в системі Moodle».
У рамках загальносвітових тенденцій періоду від індустріального до інформаційного суспільства розвиток дистанційної форми навчання є одним із перспективних напрямків удосконалення системи освіти, тому в центрі здійснюється їх активне впровадження у заочну форму навчання.
Дистанційне навчання сприяє реалізації головних засад освітньої політики – спрямованість навчання й виховання на індивідуальний розвиток особистості, задоволення й формування її індивідуальних потреб відповідно до інтересів суспільства.
Центр має мультимедійну установку та комп’ютерний клас, що дозволяють використовувати нові технології в навчальному процесі.
Використання сучасних технологій навчання суттєво підвищило якість підготовки спеціалістів, оперативність та зручність спілкування з слухачами у різних регіонах України.
На даний момент професорсько-викладацький склад та співробітники центру напружено працює над удосконаленням всіх форм та напрямів підготовки та перепідготовки фахівців для системи міського господарства, як на денній так і на дистанційній основі.

КЕРІВНИКИ

Кузнецов А.I.

Директор центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання.

ком. 15, тел. 706-15-55

Prasol

Прасол В.М.

Заст. директора центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання.
кім. 8, тел. 706-15-53Anisimov

Анісімов О.М.

Заст. директора центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання.

кім. 303 (центрального корпусу), тел. 707-31-47СПІВРОБІТНИКИ
koroteckaia
Корецкая И.С.,

економіст центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання.

каб.№10, тел. 706 - 15 - 39
Кравченко Н.С.- специалист факультета ФПО ХНАГХ
Кравченко Н.С.,

специалист центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання.

каб.№8, тел. 706 - 15 - 53

Sergien

Сергієнко Л.А.,

спеціаліст центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадріві дистанційного навчання.

кім. 10, тел. 706-15-39
Kostina2

Костіна С.С.

методист центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання.

кім. 303 (центрального корпусу),тел. 707-31-47

Lebedev

Лебедев В.О.

оператор ЕОМ;центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання.

кім. 303 (центрального корпусу), тел. 707-31-47

Prihodko

Приходько В.О.

оператор ЕОМ центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання.

кім. 303 (центрального корпусу), тел. 707-31-47

Ольховская М.А.- секретарь, специалист факультета ФПО ХНАГХ

Лисицька М.А.,

Секретар-друкарка, спеціаліст центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання.

кім. 8, тел. 706-15-53


КонтактИ

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання

61002, м. Харків, вул. Революції, 11 (ст. метро «Архітектора Бекетова»)

Тел/Факс 706-15-53, Тел. 706-15-39, 707-32-59, 707-31-62

e-mail:

 
Infinity – International Fellowship IN trandisciplinar ITY supported by Erasmus Mundus programme

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр

Другие сайты Университета

Social Buttons:


365-180

INKUBATOR 180

Студенческое радио

1  2015 

2

Расписание МКР для Android

google

b studio_small_Logo

Внимание пользователям Microsoft Office 365

Новая точка входа для почтовых ящиков: mail.office365.com,

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Microsoft Office 365

DreamSpark

Who on site

We have 62 guests online
You are here  : Home Structure Faculty training and retraining

mon baner