Официальный сайт ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Кафедра електричного транспорту

САЙТ КАФЕДРИ

Запрошує абітурієнтів на спеціальностіЕмблема кафедри електричного транспорту ХНАМГ

7.050702.02 Електричні системи і комплекси транспортних засобів

7.050702.03 Електричний транспорт

7.050702.04 Електромеханічні системи автоматизації і електропривод

тел.: (057) 707-31-14 ; 707-30-07; 707-32-47

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

foto ukr

 

В професорсько-викладацький склад кафедри входять:
2 професора, 14 доцентів, 7 ст. викладача, 5 асистентів, 3 аспіранта

 

СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА:

Кафедра електричного транспорту веде підготовку студентів, за напрямом «Електромеханіка» та спеціальностями 7.050702.02 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 7.050702.03 – Електричний транспорт, 7.050702.04 – Електромеханічні системи автоматизації і електропривод

За освітньо-кваліфікаційним рівнем:

• Бакалавр електромеханіки
• Спеціаліст, інженер–електромеханік
• Магістр електромеханіки

На кафедрі електричного транспорту здійснюється:

- підготовка фахівців для проектування та експлуатації засобів міського пасажирського, електричного транспорту і об’єктів комунального господарства (тепло-, водо-, газопостачання населення міст; ліфтового господарства; автомобілів, автобусів, електромобілів, спецтехніки та ін.).

 

Після закінчення академії

ФАХІВЦІ спеціальності 7.050702.02 - Електричні системи і комплекси транспортних засобів ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ: дослідження, розробку, виробництво, експлуатацію, автоматизацію, механізацію і сервісне обслуговування транспортних засобів різного призначення (автомобілів, автобусів, електромобілів і т.д.), виробничих баз. Випускники обіймають відповідальні посади керівників на підприємствах транспорту.

ФАХІВЦІ спеціальності 7.050702.03 - Електричний транспорт ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ: дослідження, розробку, виробництво, експлуатацію рухомого складу електричного транспорту; ремонт електричного транспорту (метро, трамваї, тролейбуси, фунікулери і т.д.); сервісне обслуговування електромеханічного устаткування підприємств електротранспорту; охорону праці і безпеку на електротранспорті. Випускники обіймають відповідальні посади від майстрів до керівників найвищого рівня і забезпечують безаварійну роботу електричного транспорту.

ФАХІВЦІ спеціальності 7.050702.04 - Електромеханічні системи автоматизації і електропривод мають прекрасну підготовку, щоб стати висококваліфікованими фахівцями на різних міських підприємствах, що ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ тепло-, водо-, газопостачання населення міст; експлуатацію, сервісне обслуговування і монтаж ліфтів різного призначення; роботу комп'ютерних систем керування на різних об'єктах комунального господарства; сервісне обслуговування транспорту; надання інших численних послуг населенню пов'язаних з ремонтом, технічним благоустроєм квартир і приміщень різного призначення.

Приклади успішної кар'єри наших випускників за фахом

• президент корпорації підприємств електротранспорту України;

• професори, доктора технічних наук;

• зав. кафедри електричного транспорту;

• доценти, кандидати технічних наук кафедри електричного транспорту;

• головний інженер комунального підприємства «Севтроллейбус» в м. Севастополі;

• керівник Комінтернівського трамвайного депо;

• керівник Науково-випробувального центру міського електротранспорту Держстандарту України;

• начальник Головної державної технічної інспекції міськелектротранспорту Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства;

• начальник головного управління міського електротранспорту Міністерства комунального господарства;

• керівники транспортних підприємств практично всіх міст України.

Для вступу необхідні сертифікати з наступних предметів:

Українська мова та література;

Математика

Фізика або Хімія

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра електричного транспорту була створена у 1934 році Поповим Василем Гавриловичем (надалі перший завідувач кафедри), який читав дисципліну «Міський трамвай» для студентів економічних спеціальностей ще з 1923 р. Становлення і розвиток кафедри більше 25 років пов'язано з Василем Гавриловичем, якому вдячні багато поколінь електротранспортників.

Подальше формування колективу, розвиток навчальної бази, вдосконалення навчання студентів проводилися під безпосереднім керівництвом завідуючих кафедрою доцентів Є.Н.Омельченко, Е.І.Карпушина, О.І.Педенко, І.Б.Александрова.

Немало яскравих сторінок свого часу вписало в історію кафедри такі видатні учені і фахівці, як професор П.П.Бут доценти П.Г.Кофман, С.С.Блинкин, М.М.Васись, А.У.Сизонов, Е.М. Френкель, В. М. Пунгін і С.С.Терзін, старші викладачі К.М.Тихонравова, Г.Г.Шестак.

На кафедрі путівку в життя отримали більше 7000 фахівців, які вчилися за трьома формами навчання: денною, вечірньою, заочною.

Свого часу випускники кафедри Новиков Ю.В. та Веклич В.П., стали докторами технічних наук. В даний час докторами кафедри є Далека В.Х. та Хворост М.В. Серед випускників більше 15 кандидатів технічних наук. На кафедрі постійно діє аспірантура, де вчаться майбутні викладачі, учені.

З метою підвищення професійної підготовки фахівців і скорочення термінів їх адаптації на виробництві, кафедра має філії на Харківському комунальному підприємстві «Міськелектротранс», Харківському метрополітені, в Київському науково-дослідному і конструкторсько-технологічному інституті міського господарства, конструкторському бюро «Південне», КП «Київпастранс», Маріупольському трамвайно-тролейбусному управлінні. Крім того, кафедра відкрила свої філії за підготовкою фахівців, які вже мають утворення рівня молодшого фахівця. У навчально-консультаційних центрах Сімферополя, Донецька, Маріуполя щорічно навчається 150 - 250 чоловік.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

До матеріально-технічної бази кафедри відносяться наступні лабораторії (рис.1):

- лабораторія тягових мереж (ауд. 330);

- лабораторія автоматизації технологічних процесів (ауд. 332);

- лабораторія тягових підстанцій (ауд. 329);

- лабораторія технічних засобів управління електротранспортом (ауд. 328);

- лабораторія «Конструкційні матеріали» (ауд.327);

- лабораторія організації експлуатації ЕТ (ауд. 326);

- лабораторія тягових електричних апаратів (ауд. 239);

- лабораторія мікропроцесорної техніки (ауд. 238);

- лабораторія електрообладнання транспортних засобів (ауд. 236);

- науково-дослідна лабораторія ЕТ (ауд. 121);

- лабораторія електроприводу та ремонту (ауд. 120);

- лабораторія електричної тяги (ауд. 119);

- лабораторія технічної експлуатації Ет (ауд. 118);

- лабораторія механічного обладнання транспортних засобів (ауд. 117).

Матеріально-технічна база кафедри електричного транспорту ХНАМГ 1

Матеріально-технічна база кафедри ЕТ

На кафедрі набуває розвитку впровадження нових технологій, пов’язаних з використанням прикладних комп’ютерних програм для тестування студентів, мультимедійних технологій при проведенні лекційних та практичних занять.

У зв’язку з цим на кафедрі створено:

- ЛАБОРАТОРІЮ «ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСПОРТІ» (ауд.333), яка є комп'ютерним класом, для якої своїми силами (автори - доц. Єсаулов С.М., доц. Бабічева О.Ф., лаборант Лукашова Н.П.) розроблено для ПК під ОС Windows – навчальний пакет програм SinSys v.1.11, який містить реальні прикладні додатки «SauMUK», «SauTP» та ін., що використовуються для реалізації стендів-макетів і автоматичних систем керування різними технологічними процесами. Прикладом тому служить в ауд. 333 модернізований і адаптований під програмне забезпечення SinSys комплекс телемеханіки «ГРАНІТ».

На міжнародних форумах прикладні програми удостоїни сертифікатів Росії, Германії, Австрії, Болгарії та ін. країн. Ідею програмування дисциплін запозичили колеги більш, ніж в 40 країнах.

Завдяки оригінальному пакету програм SinSys уперше запропонована реалізація експериментальних досліджень в домашніх умовах на віртуальних лабораторних стендах в системі дистанційного навчання студентів. Навчальна технічна література, фото- і мультимедійний матеріал дисциплін тепер стає доступним кожному студентові-заочникові, а багато що ще попереду.

За допомогою комп'ютерної техніки студенти виконують наукові дослідження і експерименти, представляють виконані роботи і захищають їх. У своїх курсових проектах вони синтезують сучасні засоби автоматики для керування і діагностування технологічних об'єктів комунального господарства.

Багато студентських науково-дослідних робіт, виконані за допомогою програм SinSys, відмічено дипломами на конкурсах, а заслуговуючі уваги технічні ідеї тепер стають нерідкістю в дипломних проектах.

Усе це сприяє підготовці фахівців з таких дисциплін, як автоматизація технологічних процесів і установок, мікропроцесорні пристрої, автоматизоване проектування електромеханічних систем, діагностика електромеханічного обладнання на транспорті та ін.

Матеріально-технічна база кафедри електричного транспорту ХНАМГ 2

Лабораторія «ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСПОРТІ» (ауд.333)

- ЛАБОРАТОРІЮ «МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ» (ауд. 331), в якій проводяться наукові дослідження на сучасному обладнанні розробленому та створеному доц. Шпіка М.І. та доц. Донець О.В. сумісно із фахівцями з НТУ«ХПІ». Виконується керування асинхронним електроприводом з персонального комп'ютера на базі самостійно розробленого програмного забезпечення IS-AK. На створених лабораторних стендах виконується моделювання руху транспортних засобів, дослідження перехідних процесів в електроприводі.

Усе це сприяє підготовці фахівців з таких дисциплін: «Теорія електропривода», «Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу», «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу», «Системи керування електроприводами», «Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів», «Спеціальні електроприводи транспортних засобів».

Матеріально-технічна база кафедри електричного транспорту ХНАМГ 3

Лабораторія «МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ» (ауд. 331)

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальна робота кафедри електричного транспорту ХНАМГ

На кафедрі проводиться навчання студентів, аспірантів і слухачів факультету післявузівської освіти, читаються близько 60 дисциплін, для яких підготовлена навчально-методична література. Значну увагу на кафедрі приділяють виданню навчально-методичних матерыалыв і навчальних посібників, у тому числі з грифом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України. За період роботи кафедри співробітниками видано значна кількість навчальних посібників, створюються електронні варіанти підручників, посібників та методичних вказівок.

На кафедрі ЕТ викладаються дисципліни:

«Конструкційні матеріали», «Механічне устаткування рухомого складу», «Електричне устаткування рухомого складу», «Ремонт рухомого складу», «Діагностика рухомого складу», «Моделювання електромеханічних систем», «Основи електричної тяги», «Технічна експлуатація електричного транспорту», «Організація і управління на транспорті», «Безпека руху і гальмівні системи», «Інформаційні технології на транспорті», «Підйомно-транспортне і технологічне устаткування», «Теорія електроприводу», «Ресурсозбереження на транспорті», «Енергозбереження і енергетичний менеджмент», «Мікропроцесорні пристрої», «Автоматизація технологічних процесів та установок», «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» та ін.

Студенти приймають участь у роботі науково-технічних, Всеукраїнських, міжнародних конференцій та мають відповідні нагороди:

Нагороди кафедри електричного транспорту ХНАМГ

Нагороди, які отримали студенти в різних науково-технічних конкурсах

Студенти 3, 4 та 5 курсів проходять технологічну, експлуатаційну та переддипломну практики в профільних виробничих підприємствах (транспортних, ліфтових, науково-дослідних, конструкторських):

Бази практик кафедри електричного транспорту ХНАМГ
Бази практик
 
Infinity – International Fellowship IN trandisciplinar ITY supported by Erasmus Mundus programme

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр

Інші сайти Університету

Соціальні мережі:


365-180

INKUBATOR 180

Студенческое радио

1    2015 

2

Расписание МКР для Android

google

b studio_small_Logo

До уваги користувачів Microsoft Live@Edu!

25.06.2013 здійснений перехід на Office365.

Нова точка входу для поштових скриньок:mail.office365.com

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Microsoft Office 365

DreamSpark

Хто на сайті

На даний момент 20 гостей на сайті
You are here  : Головна Факультети Транспортних систем та технологій Кафедра електричного транспорту

mon baner