Официальный сайт ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Галузевий центр з питань охорони праці

Наші викладачі

 

UspenskaУспенська Лариса Геннадіївна – керівник Галузевого   центру  з  охорони праці  при ЦПКПКіДН,  заступник голови Харківської обласної  організації профспілок ЖКГ МП та БОН, технічний інспектор з праці.

SerikovСеріков Яків Олександрович - к.т.н., професор кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ.
TretyakovТретьяков Олег Вальтерович – доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ.FesenkoФесенко Герман Вікторович  – доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ.Головенко Микола Миколайович – викладач кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ.

 

Галузевий центр з питань охорони праці

Навчання з питань охорони  праці на всіх рівнях повинно орієнтуватись не тільки на вивчення конкретних заходів і засобів безпеки в певних умовах виробництва,  а й на формування  належного     ставлення працівників  до охорони праці.  Аналіз травматизму на підприємствах свідчить,  що там, де навчання проводиться на   належному рівні й відповідно до вимог  чинних нормативів, частота виробничих травм, у тому числі зі смертельним наслідком,втричі менша, ніж коли цими вимогами нехтують.     

Відповідно до ДНАОП 0.00-4-12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці” керівники підприємств,  їхні заступники, виконання службових обов`язків  яких пов`язане з організацією безпечного ведення робіт, керівники основних виробничо-технічних служб, спеціалісти служби охорони праці й члени комісій з перевірки   знань з питань охорони  праці  до початку виконання своїх обов`язків  і  періодично один раз в три роки повинні проходити навчання з питань охорони праці в галузевих навчальних закладах.

Галузевий  центр  з  охорони праці  при ЦПКПКіДН функціонує  з  1996 року. Очолює центр  Успенська Лариса Генадіївна , заступник голови Харківської обласної  організації профспілок ЖКГ МП та БОН, технічний інспектор з праці. Щорічно в центрі з охорони праці проходять навчання та перевірку знань понад 500 слухачів. Заняття в  центрі  проводяться висококваліфікованим професорсько-викладацьким персоналом  кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ, а також інспекторами  Державного комітету промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській області. Усі викладачі мають посвідчення Головного навчально-методичного  центру Держгірпромнагляду України.

Галузевий центр з охорони праці при ЦПКПКіДН має дозвіл Держнаглядохоронпраці України на проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб і фахівців за № 46.04.30-80.42.0 від 08.09. 2004 та листа Тер управління Держгірпромнагляду по Харківській області за № 08-02-18/3663 від 11.06.2009р.

Заняття проводяться за 32- годинним навчальним планом протягом 4 днів. Під час занять слухачі отримують  нормативно-правову документацію з питань охорони  праці. По закінченні курсів і складання іспиту слухачам  видаються  посвідчення встановленого зразка терміном на 3 роки.

Вартість навчання на 01.01.2013р.– 250 грн.(ПДВ не передбачене).

За замовленням підприємств можливе проведення окремих лекцій з охорони  праці, а також надання викладачами консультацій  та допомоги з організації роботи  служби охорони праці на підприємствах. Галузевий центр з питань охорони праці

Галузевий центр з питань охорони праціГалузевий центр з питань охорони праціГалузевий центр з питань охорони праці

Тематичний план з охорони праці

Тема 1. Законодавство України «Про охорону праці». Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Тема 2. Законодавство України про працю.

Тема 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Тема 4. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 5. Пожежна безпека.

Тема 6. Електробезпека.

Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди.

Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження локалізації наслідків техногенних аварій та катастроф.

Тема 10. Безпека праці.

Тема 11. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.

IMG 0648IMG 0654IMG 0655

 
Infinity – International Fellowship IN trandisciplinar ITY supported by Erasmus Mundus programme

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр

Другие сайты Университета

Социальные сети:


365-180

INKUBATOR 180

Студенческое радио

1    2015 

2

Расписание МКР для Android

google

b studio_small_Logo

Внимание пользователям Microsoft Office 365

Новая точка входа для почтовых ящиков: mail.office365.com,

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Microsoft Office 365

DreamSpark

Кто на сайте

Сейчас 58 гостей онлайн
You are here  : Главная Структура Центр повышения квалификации, переподготовки кадров и дистанционного обучения Отраслевой центр по вопросам охраны труда

mon baner