Официальный сайт ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Бухгалтерский учет

Наші викладачі

momotМомот Тетяна Валеріївна - завідувач кафедри фінансово - економічної безпеки, обліку і аудиту, д.е.н., професор.
harlamovaХарламова Олена Вікторівна - куратор програм підвищення кваліфікації бухгалтерів к.е.н., доцент кафедри фінансово - економічної безпеки, обліку і аудиту.

 Навчальний курс «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Центр підвищення кваліфікації керівних фахівців сумісно з кафедрою Фінансово - економічної безпеки, обліку і аудиту здійснює навчання за програмами:

           Підвищення кваліфікації бухгалтерів (модульна програма загальним обсягом 72 години):

 ·        Модуль 1. Облікова політика і організація обліку.
 ·        Модуль 2. Облік зовнішньоекономічної діяльності.
 ·        Модуль 3. Управлінський облік.
 ·        Модуль 4. Бюджетування.
 ·        Модуль 5. Податки  і оподаткування.
 ·        Модуль 6. Господарське право (договори господарської діяльності).
 ·        Модуль 7. Трудове право.
 ·        Модуль 8. Фінансовий аналіз.
 ·        Модуль 9. Фінансова звітність.
 ·        Модуль 10. Фінансовий менеджмент.
 ·        Модуль 11. Аудит.

 ·        Модуль 12. Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Набір модулів здійснюється за вибором груп. По закінченні курсу видається сертифікат підвищення кваліфікації державного зразку.

Програма міжнародної сертифікації бухгалтерів CAP/CIPA.

Програма СІРА - це єдина всеохоплююча російськомовна програма міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів. Назва програми - це скорочення англомовної назви сертифікату СIPA (Certified International Professional Accountant: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер). Власники сертифікатів CAP/CIPA отримують право додавати назву сертифіката до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці.

Програма Міжнародної сертифікації з МСФЗ - АССА DipIFR (Rus)

АССА DipIFR (Rus) - найбільш повна програма російською мовою за Міжнародними стандартами фінансової звітності. На сьогоднішній день ця міжнародновизнана кваліфікація дозволяє слухачам отримати поглиблене розуміння основних принципів і правил міжнародної звітності, допомагає сформувати професійне судження з питань практичного застосування МСФЗ та дає значну конкурентну перевагу на ринку праці. У процесі навчання наші слухачі отримають знання конкретних вимог, основних принципів і правил МСФЗ щодо визнання, оцінки, подання та розкриття елементів фінансової звітності; навички складання фінансової звітності за МСФЗ, у тому числі консолідованої фінансової звітності; досвід формування професійного судження з питань практичного застосування МСФЗ.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Курс МСФЗ - комплексна програма навчання принципам ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами обліку і звітності і розвитку навичок побудови фінансових звітів в різних форматах. Курс МСФЗ поділяється на стартовий (40 годин) та професійний (32 години). Курс призначений для бухгалтерів і аудиторів, а також для всіх фахівців, які зацікавлені у використанні нових можливостей ефективного і зрозумілого представлення фінансової інформації про діяльність компанії в цілях залучення інвестицій, довгострокового фінансування і співпраці, для публічних акціонерних товариств, яким необхідно додатково розкривати інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому ДКЦПФРУ, згідно з Законом України від 17.09.2008 № 514-VІ.  За умови проходження обох курсів  видається Сертифікат підвищення кваліфікації державного зразку.

Фінансовий менеджмент

В даний час фінансовий менеджмент, управління фінансами набуває все більшої популярності. Практично всі бізнес-процеси на підприємстві пов'язані з фінансами, проходять фінансову перевірку. Фінансові індикатори, з одного боку, характеризують результати діяльності більшості підрозділів будь-якої компанії, з іншого боку, є основними діагностуючими показниками, що сигналізують про зміни і дозволяють розробити систему заходів, щоб повернути систему в рівновагу. Фінансовий підрозділ є структурою, яка координує організацію діяльності компанії за допомогою розробленої відповідним чином системи управлінського контролю та прийняття управлінських рішень.

 Школа бухгалтера-початківця

 Цей курс рекомендується тим, хто не знає бухгалтерський облік і хоче отримати базові знання і навички ведення бухгалтерського обліку. Курс орієнтований на початківців-слухачів, так само може допомогти практикуючим бухгалтерам оновити свої знання у відповідності з останніми змінами нормативних документів. Наші курси бухгалтерів допоможуть вам зорієнтуватися в національних стандартах бухгалтерського обліку, а практичні завдання допоможуть набути навичок в заповненні первинної документації і в складанні бухгалтерської і податкової звітності, у тому числі всі Фонди.

Школа аудитора-початківця

 Цей курс призначений для тих, хто бажає отримати посаду помічника (асистента) аудитора, але не має для цього достатнього рівня професійних знань і досвіду. Курс аудитора-початківця допоможе зорієнтуватися в основних засадах аудиторської діяльності взагалі  і аудиторського процесу зокрема, з’ясувати порядок планування аудиторської перевірки, розрахунку ризику, суттєвості, вибірки,  оволодіти навичками документування аудиту, методами збору аудиторських доказів і т.п. Особи з вищою економічною або юридичною освітою після проходження курсів і підготовки випускної роботи отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразку за напрямом «Асистент аудитора».

Тематичні семінари за напрямками

 Податковий кодекс: практичне застосування. Короткий курс податкових знань. Усе про приватне підприємництво. Бухгалтерський і податковий облік та організація зовнішньоекономічної діяльності. Бухгалтерський облік і звітність для керівників і власників бізнесу. Управлінський облік і бюджетування. МСФЗ-звітність: актуальні зміни стандартів. Аналіз фінансової звітності у форматі МСФЗ. МСФО для малих і середніх (непублічних) підприємств. Трансформація української фінансової звітності в МСФЗ.

 За бажанням слухачів можлива розробка індивідуальних програм.     Момот Тетяна Валеріївна - завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., професор.

     Харламова Олена Вікторівна - куратор програм підвищення кваліфікації бухгалтерів к.е.н., доцент кафедри Обліку і аудиту.


                              фото                                     

 
Infinity – International Fellowship IN trandisciplinar ITY supported by Erasmus Mundus programme

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр

Другие сайты Университета

Социальные сети:


365-180

INKUBATOR 180

Студенческое радио

1    2015 

2

Расписание МКР для Android

google

b studio_small_Logo

Внимание пользователям Microsoft Office 365

Новая точка входа для почтовых ящиков: mail.office365.com,

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Microsoft Office 365

DreamSpark

Кто на сайте

Сейчас 30 гостей онлайн
You are here  : Главная Структура Центр повышения квалификации, переподготовки кадров и дистанционного обучения Бухгалтерский учет

mon baner