Официальный сайт ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

КАФЕДРА «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

запрошує абітурієнтів до навчання

в Харківській національній академії міського господарства

СКЛАД КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА

Кваліфікації, які отримують випускники:

- «Інженер-електромеханік» за спеціалізацією в галузі охорони праці

- «Інженер-будівельник» за спеціалізацією в галузі охорони праці

- «Інспектор з охорони праці»

Кафедра «Безпека життєдіяльності» є випускаючою

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців інженерного рівня кваліфікації, що забезпечує здатність виконувати спектр функцій і завдань у галузі забезпечення безпеки життєдіяльності людини в міському господарстві, будівництві, на транспорті та в інших галузях.

Після закінчення академії випускники мають можливість:

- кваліфікація «інженер-електромеханік» зі спеціалізацією в галузі охорони праці:

очолювати відповідні відділи в органах управління, облдержадміністрації, управлінні Держгірпромнагляду, бути начальником відділу, інженером, інспектором з охорони праці депо, ремонтно-експлуатаційного підприємства транспорту, інженером з організації руху, інженером-конструктором електричного транспорту; очолювати відповідні служби в управліннях і на підприємствах ліфтового господарства; працювати в навчальних та науково-дослідницьких установах;

- кваліфікація «інженер-будівельник» зі спеціалізацією в галузі охорони праці:

очолювати відповідні відділи в органах управління, облдержадміністрації, управлінні Держгірпромнагляду, працювати в організаціях містобудування та архітектури, бути начальником відділу, інженером, інспектором з охорони праці підприємства, експертом з безпеки експлуатації будівельних об'єктів, керівником групи, інженером у проектних і науково-дослідних організаціях;

- кваліфікація «інспектор з охороні праці»:

очолювати відповідні відділи в органах управління, облдержадміністрації, управлінні Держгірпромнагляду, бути начальником відділу, інженером, інспектором з охорони праці на підприємствах електропостачання, водопостачання й водовідведення, теплогазопостачання й вентиляції, в установах і організаціях, фірмах незалежно від форм власності й напрямків діяльності.

Приклади успішної кар'єри наших випускників:

Христенко С.І. – провідний державний інспектор з охорони праці територіального управління Держгірпромнагляду

Чубак Ю. В. – інспектор з охорони праці Харківського індустріально-педагогічного технікуму

Костиря А.П. – інспектор відділу охорони праці АК «Харківобленерго»

Колесник О.Ю. – керівник служби охорони праці центру «Радмір-Експохолл»

Козлов О.С. – інженер служби охорони праці ВАТ «Харківські теплові мережі»

Кекшина О.О. – інженер з охорони праці ЗАТ «Новий стиль»

Зайцева Ю. І. - начальник департаменту охорони праці та безпеки руху ТОВ "ТК" CAT ", власник будівельної компанії.

Сертифікати, необхідні для вступу:

Українська мова та література;

Математика;

Фізика або хімія.

Вартість контракту на 2010/11 навч. рік становить 6730 гривень

З 1 лютого 2011 року починають роботу підготовчі курси на базі Харківської національної академії міського господарства, які тривають 3 місяці. Вартість навчання на курсах - 535 гривень. Після закінчення курсів до отриманих балів в сертифікаті з незалежного тестування додається 20 додаткових балів.

Інформація про кафедру «Безпека життєдіяльності»

Кафедра «Безпека життєдіяльності» є структурним підрозділом Харківської національної академії міського господарства, яка здійснює підготовку фахівців з напряму «Цивільна безпека» та зі спеціальностей «Охорона праці в будівництві», «Охорона праці на електричному транспорті», а також забезпечує викладання загальноосвітніх нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист» для всіх спеціальностей Академії.

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з висококваліфікованих фахівців, які виконують значний обсяг навчально-методичної роботи та розвивають важливі наукові напрямки. Потужний науковий потенціал кафедри дозволяє проводити дослідження в галузі будівництва, міського господарства, електротехніки, прикладної акустики та світлотехніки.

Очолює кафедру «Безпека життєдіяльності» Серіков Я.О., к.т.н., проф., почесний член Європейської асоціації з безпеки, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, член Російського акустичного товариства.

На кафедрі працюють 14 штатних працівників, з яких два професори – Сєріков Я. О., Коржик Б.М., вісім кандидатів технічних наук, доцентів – Абракітов В.Е., Гарьковець А.М., Данова К.В., Доронін Е.В., Жигло Ю.І., Заіченко В.І., Нікітченко О.Ю., Фесенко Г.В., старший викладач Чеботарьова О.В., асистент Мікуліна І.О., а також зав. лаб. Курилко Н.П. та лаборант Іванюкович М.І.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців із забезпечення охорони та безпеки праці на кафедрі працюють за сумісництвом провідні фахівці в галузі охорони праці, енергетики та будівництва Годун В.Г. – заступник технічного директора АК «Харківобленерго»; Одаренко О.А. – заступник начальника відділу з нагляду в енергетиці, машинобудуванні та металургії Держгірпромнагляду; Царевський О.В. – заступник директора Північної електроенергетичної системи НЕК «Укренерго», завідувач філії кафедри «Безпека життєдіяльності» на Північній електроенергетичній системі «Укренерго»; Іванов В.М. – НВФ «Надійність».

Співробітниками кафедри написано та видано близько двадцяти підручників та навчальних посібників з дисциплін, що викладаються в Академії. Кафедра приймала безпосередню участь у міжнародному проекті з розвитку дистанційної системи освіти "Tempus-Tacis CD JEP – 24150 – 2003 "HUREMA".

Кафедра «Безпека життєдіяльності» розроблює наукові напрямки, які є актуальними для сучасного міського господарства. Науковими напрямками, що розробляються професорсько-викладацьким складом кафедри, є дослідження та розробка заходів з охорони та безпеки праці на підприємствах житлово-комунального господарства, зі зниження шуму на об'єктах будівництва та житлово-комунального господарства; розробка заходів і засобів зниження впливу вітроелектричних станцій на екологію Землі та нормалізація умов праці персоналу; розробка заходів і засобів забезпечення акустичного комфорту персоналу газокомпресорних станцій.

В 1995 р. з ініціативи кафедри в Академії почалася підготовка студентів за двома спеціальностями: «Охорона праці в будівництві» і «Охорона праці на транспорті». З 1997 р., у зв'язку із введенням Міністерством освіти і науки України нового переліку спеціальностей і спеціалізацій, кафедра навчає студентів за такими двома спеціалізаціями «Охорона праці в будівництві» (спеціальність «Промислове й цивільне будівництво») і «Охорона праці на електричному транспорті» (спеціальність «Електричний транспорт»). З 2010 року на кафедрі проведений набір студентів для навчання за спеціальністю «Охорона праці».

В 2000 р. кафедра здійснила перший випуск своїх фахівців. В 2010 році загальна кількість фахівців з охорони праці, підготовлених кафедрою, досягла 267 осіб. Кафедра є базовою з навчання й перепідготовки керівників і фахівців з охорони праці в міському господарстві, які здійснюються через ліцензований Центр навчання керівників і фахівців Житлово-комунального господарства Східного регіону України з питань охорони праці при факультеті підвищення кваліфікації й перепідготовки керівників ЖКГ Академії.

З метою підвищення кваліфікації майбутніх спеціалістів викладачі кафедри постійно вдосконалюють навчально-методичну базу дисциплін, що викладаються на кафедрі, шляхом розроблення нових навчальних посібників, методичних вказівок та програм навчальних дисциплін. На кафедрі створено більше двадцяти дистанційних курсів на платформі "Moodle" для студентів денної та заочної форм навчання, що дозволяє формувати сучасні підходи до надання освітніх послуг студентам.

Кафедра «Безпека життєдіяльності» постійно розвивається відповідно до вимог сучасного суспільства. В лютому 2011 року в Харківській національній академії міського господарства на базі кафедри проведена І Міжнародна Інтернет-конференція «Безпека життєдіяльності в навколишньому та виробничому середовищах», в якій приймали участь провідні фахівці в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності не тільки України, а й Польщі, Росії, Казахстану, Чехії, Німеччини та інших країн.

Співробітники кафедри проводять не тільки навчально-методичну, але й виховну роботу серед студентської молоді. Куратори академічних груп, якими є досвідчені викладачі кафедри, допомагають порадами студентам не тільки в навчанні, а й у вирішенні побутових проблем та організації дозвілля.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають активну участь в олімпіадах та науково-практичних конференціях з безпеки життєдіяльності та отримують призові місця.

На кафедрі працює студентський науково-практичний гурток "Безпека життєдіяльності - охорона праці: ідеї, теорія, практика молодих фахівців"

Положення про науковий гурток

Таким чином, всі аспекти роботи кафедри "Безпека життєдіяльності" спрямовані на успішну реалізацію завдань по забезпеченню потреби суспільства у висококваліфікованих спеціалістах з охорони праці, які реалізуються на основі сучасних освітніх технологій з фаховим практичним підгрунтям.

Професорсько-викладацький склад кафедри «Безпека життєдіяльності»

Сєріков Я.О. - Професор зав. кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Сєріков Яків Олександрович, канд. техн. наук, професор, почесний член Європейської Асоціації безпеки (EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY), член Російського акустичного товариства, Академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, учасник Європейського проекту Tempus-Tacis CD JEP – 24150 – 2003 «HUREMA». Нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України, медаллю «Трудова слава».

В 1971 закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Конструювання та розробка радіоелектронної апаратури». Працює на кафедрі з 1984 року. Зараз має більш ніж 200 наукових публікацій, 1 підручник, 10 навчальних посібників з грифами МОН України, 33 авторських свідоцтва на винаходи і патенти, 2 монографії.

Основні роботи: 1. Сєріков Я., Коженевські Л «Безпека життєдіяльності – секюритологія». Підручник для студентів вищих закладів освіти, Харків-Краків: 2010. 2. Сєріков Я.О. «Безпека життєдіяльності». Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: ХНАМГ, 2005. 3. Сєріков Я.О. «Основи охорони праці». - Електронний навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: 2005. 4. Сєріков Я. О., Болотських О. М. «Охорона праці». навч. посібник для дистанційної форми освіти в рамках Міжнародного Європейського проекту Tempus-Tacis CD JEP - 24150 - 2003 «HUREMA». Харків: 2006. 5. Іmprovement of the Methods and Means of Nonlinear Acoustics for Diagnostics of Concrete of Massive Items, Constructions and Structures Nonlinear Acoustics at the beginning of the 21st Century // 16th International Symposium on Nonlinear Acoustics «Isna - 16», М.: 2002.

Наукові інтереси: розвиток теоретичних основ безпеки життєдіяльності, охорони праці в галузі житлово-комунального господарства, ультразвукові неруйнуючі методи контролю якості матеріалів.

Наукові контакти: EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, Российское акустическое общество, МГУ им. М.В.Ломоносова, Кузбасский технический университет, Московская государственная академия городского хозяйства, Европейский проект развития дистанционного образования Tempus-Tacis CD JEP - 24150 «HUREMA», Житлово-комунальний Союз України (м. Київ)

Дисципліни, які викладає в Академії: Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, Охорона праці в галузі, Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці; Електробезпека.

Коржик Б.М. - Професор кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Коржик Борис Михайлович, заслужений працівник народної освіти України, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, к.т.н., професор, засл. проф. академії.

В 1961 році закінчив Харківський гірничий інститут за спеціальністю «Будівництво гірничих підприємств». Працює на кафедрі БЖД з 1968 р. Зараз має більш ніж 300 публікацій, в тому числі 6 монографій та 8 навчальних посібника с грифом МОН України.

Основні роботи: 1. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. - Житомир, 2001. (в співавторстві). 2. Охорона праці на підприємстві. - Центр «Консульт». - Харків, 2003. (в співавторстві). 3. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. – Х.: «Форт», 2010. 4. Вступ до спеціальності: Навч. посіб. – Х.: «Форт», 2011. 5. Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: Навч. посіб. – Х.:ХНАМГ, 2011.

Наукові інтереси: підвищення безпеки та нешкідливості праці в будівництві та ЖКГ.

Наукові контакти: Міжнародна академія екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ, Санкт-Петербург, Геотехнічний інститут НАН України, Національний НДІ охорони праці, Національний НДІ гігієни праці.

Дисципліни, які викладає в Академії: Основи охорони праці; Охорона праці в галузі, Вступ до спеціальності, Державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробницві

Абракітов В.Е. - Доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Абракітов Володимир Едуардович, академік Академії безпеки та основ здоров'я, академік Міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ), к.т.н., доцент.

Закінчив Харківський інститут інженерів міського господарства в 1991 році за спеціальністю «Міське будівництво». Працює на кафедрі з 1991 р. Зараз має більш ніж 300 публікацій (в тому числі 11 книг, 40 винаходів).

Основні роботи: 1. Абракітов В.Е. На шляху до наукових відкриттів. Монографія. Х.: Парус, 2007. 2. Абракітов В.Е. Багаторазові відбиття звуку в акустичних розрахунках. Монографія. Харків: ХНАМГ, 2007. 3. Абракітов В.Е. Концепція Керованого Натхнення. Монографія. Харьков: Копир. Центр ФОП Ивановой М.А., 2008. 4. Абракітов В.Е. Картографування шумового режиму центральної частини м. Харків: Монографія. – Х.: ХНАМГ, 2010.

Наукові інтереси: питання охорони праці, безпеки життєдіяльності і екології, винахідництво.

Наукові контакти: Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів (МААНО, Москва), Міжнародна академія екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ).

Дисципліни, які викладає в Академії: Основи охорони праці; Охорона праці в галузі; Безпека життєдіяльності; Автоматизація технологічних процесів; Основи наукових досліджень; Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд

Гарьковец А.М. - Доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Гарьковець Анатолій Михайлович, к.т.н., доцент.

Закінчив Харківський інститут інженерів комунального будівництва в 1974 за спеціальністю «Світлотехніка та джерела світла». Працює на кафедрі з 1984 р. Зараз має 56 публікацій, в тому числі 24 науково-методичних праць.

Основні роботи: 1. Гарьковец А.М., Таран В.В. Напруга запалювання малопотужних люмінесцентних ламп на підвищених частотах. - СБ Комунальне господарство міст. Вип. 64. - К.: Техніка, 2005. 2. Захист освітлювальних мереж від струмів короткого замикання і перевантажень // Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в навколишньому і виробничому середовищах». – Х.:ХНАМГ, 2011.

Наукові інтереси: Питання охорони праці при забезпеченні освітлення в небезпечних умовах виробництва.

Наукові контакти: Макіївський НДІ безпеки праці у вугільній промисловості, Московський енергетичний інститут, Російський науково-дослідний і проектно-конструкторський світлотехнічний інститут.

Дисципліни, які викладає в Академії: Основи охорони праці; Охорона праці в галузі.

Данова К.В. -доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Данова Карина Валеріївна, к.т.н., доцент.

В 2001 році закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Охорона навколишнього природного середовища і безпека на транспорті». Працює на кафедрі з 2001 р. Зараз має 60 публікацій, з них 15 навчально-методичних.

Основні роботи: 1. Данова К.В. Застосування математичного моделювання у боротьбі з транспортним шумом / Науковий вісник будівництва, Харків: ХДТУБА, вип. 47, 2008 р. 2. Данова К.В., Данова В.В. Моделювання шумовипромінювання транспортного засобу на основі теорії графів /Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст», серія «Технічні науки», вип. 81, К.: Техніка, 2008. 3. Данова К.В. Імітаційне моделювання поширення акустичних коливань від транспортних засобів в навколишнє середовище / Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст», серія «Технічні науки», вип. 91, К.: Техніка, 2010.

Наукові інтереси: Транспортний та виробничий шум, Міський електричний транспорт, Безпека виробничого обладнання та транспорту.

Наукові контакти: Російське акустичне суспільство, Придніпровська державна академія будівництва й архітектури, Українська державна академія залізничного транспорту

Дисципліни, які викладає в Академії: Основи охорони праці, Охорона праці в галузі, Охорона праці при експлуатації і ремонті рухомого складу МЕТ, Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Доронін Є.В. - Доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Доронін Євген Володимирович, к.т.н., доцент.

В 1980 році закінчив Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Ленина за спеціальністю «Хімічна технологія кераміки та вогнетривів». Працює на кафедрі з 2009 р. Зараз має 105 публікації, в тому числі 17 науково-методичних праць та 6 авторських свідоцтв.

Основні роботи: 1.Фортифікаційні споруди. Харків: 2003. (у співавторстві). 2. Властивості важких бетонів при нагріванні. Матеріали Міжнар. наук.–практич. конф. «Пожежна безпека –2007». АПБ ім. Героїв Чорнобиля. Черкаси: 2007. 3. Практикум з дисципліни «Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах пожежі». Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. – Харків: АЦЗУ, 2005. (у співавторстві). 4. Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № № 1, 2.(Для слухачів заочної форми навчання), Харків: УЦЗУ, 2007.

Наукові інтереси: Пожежна безпека й вогнетривкі бетони, Утилізація відходів промисловості.

Наукові контакти: ЗАТ НДІ «Вогнетриви», Національний університет цивільного захисту України.

Дисципліни, які викладає в Академії: Основи охорони праці, Безпека життєдіяльності

Дьяконов В.І. - Доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Д'яконов Василь Іванович, к.т.н., доцент, відмінник Вищої школи

В 1975 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарский інститут за спеціальністю «Інженер-механік». На кафедрі безпеки життєдіяльності працює з 2011 року. Має близько 200 публікацій, з них 46 навчально-методичних праць.

Основні роботи: 1. Цивільний захист області: підручник. – Х.: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2010 (у співавторстві) (гр. Міністерства освіти). 2. Автоматизація сільськогосподарської техніки: Навч. посібник. – Львів, 1998 (гр. Міністерства освіти).

Наукові інтереси: газогенераторні двигуни мобільної сільськогосподарської техніки.

Наукові контакти: Національний НДІ охорони праці, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.

Дисципліни, які викладає в Академії: Цивільний захист, Охорона праці в галузі

Жигло Ю.І. - Доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Жигло Юрій Іванович, відмінник Вищої школи, к.т.н., доцент.

В 1973 році закінчив Харківський інститут інженерів комунального будівництва за спеціальністю «Інженер-будівельник». Працює на кафедрі з 1973 року. У цей час має більше 100 публікацій, з них 35 навчально-методичних праць.

Основні роботи: 1. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. - Харків: ХДАМГ, 2002. (у співавторстві). 2. Застосування стрингерних і щільникових панелей для зниження шуму. - Сб. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. - Вип. 28. - Дн-ськ: ПГАСА, 2004. (у співавторстві). 3. Дослідження впливу конструктивних параметрів панелей на їх звукоізоляційну спроможність. - Матеріали першої міжнародної н.-п. конференції «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства». - Львів, 2005. Наукові інтереси: зниження шуму в будівництві й комунальному господарстві, ергономіка.

Наукові контакти: Національний НДІ охорони праці, Державний комітет будівництва, архітектури й ЖКГ, Придніпровська державна академія будівництва й архітектури.

Дисципліни, які викладає в Академії: Основи охорони праці; Охорона праці в галузі; Гігієна праці.

Заіченко В.І. - Доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Заіченко Віктор Іванович, відмінник Вищої школи, к.т.н., доцент.

В 1972 закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство». На кафедрі працює з 1978 року. На цей час має більше 110 публікацій, з них 28 навчально-методичних.

Основні роботи: 1. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. - Харків: ХДАМГ, 2002. (у співавторстві). 2. Шляхи покращення умов праці на робочих місцях формувальників. - СБ «Комунальне господарство міст». - Вип. 35. - К.: «Техніка», 2002. 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Безпека виробничих процесів». - Харків: ХНАМГ, 2006.

Наукові інтереси: віброакустика в будівництві й у будіндустрії.

Наукові контакти: Національний НДІ охорони праці, Придніпровська державна академія будівництва й архітектури, Празька фірма Dvojcata komerc s.r.o.

Дисципліни, які викладає в Академії: Основи охорони праці; Охорона праці в галузі; Безпека праці в будівництві; Безпека виробничих процесів.

Луценко М.М. - Доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Луценко Микола Михайлович, к.т.н., доцент.

В 1971 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за фахом «Тепловози і тепловозне господарство». З 1973 року працює у вищій школі. На кафедрі безпеки життєдіяльності працює з 2011 року. На сьогоднішній день має більше 50 публікацій, з них більше 20 навчально-методичних.

Основні роботи: Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях: Монографія. – Х.: ХНАДУ, 2009.

Наукові інтереси: підвищення надійності роботи механічного приводу машин і вплив на безпеку роботи в експлуатації

Наукові контакти: ХНАДУ, ХНУБА, ООО «Реджу».

Дисципліни, які викладає в Академії: Цивільна оборона, Цивільний захист

Нікітченко О.Ю. - Доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Нікітченко Ольга Юріївна, к.т.н., доцент

В 1979 році закінчила Харківський інженерно-будівельний інститут. Працює на кафедрі з 2006 року. На цей час має 48 публікацій, з них 18 науково-методична праця.

Основні роботи: 1. Економія і раціональне використовування сирцевих паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів в будівництві / Тези доповідей н.-м. конференції з бетону. – Харків: 2003. (у співавторстві). 2. Використання активованого попелу ТЕС у виробництві бетону / Тези доповідей н.-т. конференції. - Донецьк: ДПІ, 2002. (у співавторстві).

Наукові інтереси: дослідження безпечних умов використання промислових відходів у будівельному виробництві.

Наукові контакти: Харківський державний технічний університет будівництва й архітектури, Харківський національний технічний університет автодорожнього транспорту.

Дисципліни, які викладає в Академії: Безпека життєдіяльності; Основи охорони праці; Гігієна праці; Виробнича санітарія; Промислова екологія

Третьяков О.В. - Доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Третьяков Олег Вальтерович, відмінник Вищої школи, к.т.н., доцент, академік Української академії національного прогресу.

У 1978 році закінчив Ленінградський технологічний інститут за спеціальністю «Технологія рідкісних і розсіяних елементів». На кафедрі працює з 2011 року. В даний час має 205 публікацій, з них 11 навчальних посібників з грифом МОН.

Основні роботи: 1. Охорона праці: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. - Х.: УЦЗУ, 2009. - 436 с. 2. Термодинаміка гомогенної кристалізації з розчинів. - Х.: НУЦЗУ, 2010. - 295 с. (Монографія). 3. Індукційний період кристалізації з розчинів гіпсу // Доповіді НАН України, 2010, № 8, С. 148-151.

Наукові інтереси: безпека життєдіяльності, екологічна безпека, охорона праці, водно-хімічні режими ТЕС, АЕС.

Наукові контакти: НТУ «КПІ», НАУ, ІІТЗО.

Дисципліни, які викладає в Академії: «Правове регулювання охорони праці», «Державне соціальне страхування від нещасних випадків», «Безпека життєдіяльності»

Фесенко Г.В. - Старший науковий співробітник, доцент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Фесенко Герман Вікторович, к.т.н., старший науковий співробітник, доцент.

В 1995 році закінчив Харківський військовий університет за спеціальністю «Автоматизовані системи керування» із присвоєнням кваліфікації «інженер-кібернетик». Працює на кафедрі з 2011 року. У цей час має 69 публікацій, з них 8 науково-методичних праць.

Основні роботи: 1. Фесенко Г.В., Ромин А.В., Барбашин В.В. Цивільна оборона. Текст лекцій. Харків: ВРВД УЦЗУ. – 2009. –24 с. 2. Фесенко Г.В. Ігнатьєв О.М., Семків О.М., Барбашин В.В. Радіаційний, хімічний та біологічний захист. Безпека ядерного паливного циклу. Текст лекцій. Харків: ВРВД УЦЗУ, 2009. – 152 с. 3. Фесенко Г.В., Ромін А.В., Попов В.М. Прогнозна оцінка втрат населення в зонах катастрофічного затоплення з урахуванням ступеня неадекватності дій сил цивільного захисту та населення // Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук. пр. НУЦЗ України. Вип. 13. – Харків: НУЦЗУ, 2011. – С. 113 -119.

Наукові інтереси: дослідження особливостей формування дозового навантаження населення радіаційно забруднених територій.

Наукові контакти: Національний університет цивільного захисту України, Харківська академія внутрішніх військ МВС України, Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут».

Дисципліни, які викладає в Академії: Пожежна безпека; Основи пожежної безпеки; Пожежна безпека в будівництві; Безпека праці; Основи охорони праці.

Чеботарьова О.В. - Старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Чеботарьова Олександра В'ячеславівна, старший викладач.

В 1989р. закінчила Харківський інститут інженерів комунального будівництва за спеціальністю «Міське будівництво». Працює на кафедрі з 1993 року. На цей час має більше 40 публікацій, з них 2 учбово-методичних праці.

Основні роботи: 1. Удосконалення звукоізоляції в промислових будівлях і спорудах. - СБ науч. праць «Експлуатація та ремонт будівель і споруд міського господарства». - К.: 1995 (у співавторстві). 2. Стан шумової обстановки на сучасних промислових підприємствах і пропозиції щодо її зниження. - Комунальне господарство міст, - випуск 64, К.: Техніка. - 2005 (у співавторстві).

Наукові інтереси: Дослідження зі зниження шуму залізничного транспорту на території промислових підприємств.

Наукові контакти: Українська державна академія залізничного транспорту.

Дисципліни, які викладає в Академії: Основи охорони праці; Безпека життєдіяльності; Метрологічне й нормативне забезпечення метеоумов; Охорона праці в галузі.

Мікуліна І.О. - Асистент кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Мікуліна Ірина Олексіївна, асистент.

Закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Промислове й цивільне будівництво» в 2000 році. Із цього ж року почала працювати на кафедрі. У цей час має 48 публікацій, з них 22 навчально-методичні праці.

Основні роботи: 1. Удосконалення організації управління охороною праці на підприємстві в сучасних економічних умовах. - Сб. «Комунальне господарство міст». Вип. 35. - К.: «Техніка», 2002. 2. Застосування сучасних методів менеджменту для вдосконалення оцінки системи управління охороною праці на підприємстві. - СБ «Комунальне господарство міст». Вип. 64. - К.: «Техніка», 2005.

Наукові інтереси: удосконалення системи охорони праці на підприємстві.

Наукові контакти: Харківський національний технічний університет «ХПІ».

Дисципліни, які викладає в Академії: веде курс лабораторних робіт та практичних занять з наступних дисциплін: «Основи охорони праці»; «Охорона праці в галузі»; «Безпека життєдіяльності»; «Електробезпека у будівництві»; «Метрологічне й нормативне забезпечення метеоумов»; «Безпека праці в будівництві»; «Безпека технологічних процесів»; «Безпечна експлуатація будівельних машин»; «Автоматизація виробничих процесів»

Курилко Н.П. - Завідуюча лабораторією кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Курилко Наталія Петрівна, завідувач лабораторією.

В 1982 році закінчила Харківський інститут інженерів комунального будівництва за спеціальністю «Міський електричний транспорт». Працює на кафедрі з 1986 року

Іванюковіч М.І. - Старший лаборант кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ

Іванюкович Маргарита Ігорівна, старший лаборант.

В 2010 році закінчила Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «Світлотехніка й джерела світла». Працює на кафедрі з 2010 року.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

Кафедра має необхідну матеріальну базу, в яку входять:Матеріально-технічна база кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ 1

- спеціалізована навчальна лабораторія із сучасним устаткуванням, яка розташована в аудиторії № 202 центрального корпуса;

- спеціалізована аудиторія по цивільній обороні, розташована в аудиторії № 348 академічного корпуса;

- спеціалізована аудиторія з безпеки життєдіяльності, розташована в аудиторії № 350 академічного корпуса;

- бази практик,Матеріально-технічна база кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ 2

- філія кафедри на виробництві:

Північна електроенергетична система НЕК «Укренерго».


Матеріально-технічна база кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ 3 Матеріально-технічна база кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ 4 Матеріально-технічна база кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ 5

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА Й НАУКОВА ПРАЦЯ

Кафедра викладає наступні дисципліни:

- кваліфікація «інженер-електромеханік» зі спеціалізацією в галузі охорони праці: правове регулювання охорони праці, методи оцінки небезпечних і шкідливих виробничих факторів, експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки, пожежна безпека, науково-дослідна робота студентів, виробнича санітарія, охорона праці при експлуатації й ремонті рухомого складу, спецкурс за тематикою магістерської роботи;

- кваліфікація «інженер-будівельник» зі спеціалізацією в галузі охорони праці: охорона праці в будівництві, гігієна праці, безпека технологічних процесів, пожежна профілактика в будівництві, безпека праці в будівництві, науково-дослідна робота студентів, електробезпека в будівництві, метрологічне й нормативне забезпечення метеоумов, безпека експлуатації будівельних машин і технологічного устаткування, правові питання охорони праці, безпека в надзвичайних ситуаціях, спецкурс за тематикою магістерських робіт;

- кваліфікація «інспектор з охороні праці»: експертиза з охорони праці, психологія праці та її безпека, організація наглядової діяльності в галузі охорони праці, промислова екологія, електробезпека, профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань, безпека експлуатації будівель і споруд, соціально-економічні основи охорони праці, системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів, потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація, пожежна безпека виробництв.

Крім того, на всіх спеціальностях Академії кафедра викладає наступні загальноосвітні дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист».

Також кафедра консультує виконання розділу «Охорона праці» у магістерських роботах і дипломних проектах всіх спеціальностей, а її представники беруть участь у роботі Державних екзаменаційних комісій Академії й контролюють стан охорони та безпеки праці в період виробничих практик студентів.

Навчально-методична та наукова робота кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ 1 Навчально-методична та наукова робота кафедри безпеки життєдіяльності ХНАМГ 2

телефон кафедри БЖД (057) 707-31-28

 
Infinity – International Fellowship IN trandisciplinar ITY supported by Erasmus Mundus programme

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр

Інші сайти Університету

Соціальні мережі:


365-180

INKUBATOR 180

Студенческое радио

1    2015 

2

Расписание МКР для Android

google

b studio_small_Logo

До уваги користувачів Microsoft Live@Edu!

25.06.2013 здійснений перехід на Office365.

Нова точка входу для поштових скриньок:mail.office365.com

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Microsoft Office 365

DreamSpark

Хто на сайті

На даний момент 28 гостей на сайті
You are here  : Головна Факультети Транспортних систем та технологій Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

mon baner