Официальный сайт ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Факультет Менеджменту

Емблема факультету менеджменту

САЙТ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет Менеджменту був створений наказом ректора академії № 769-02 від 1 грудня 2003 року та є найбільш молодим підрозділом Харківської національної академії міського господарства, який динамічно розвивається. Разом з цим, він є одним з провідних факультетів Академії.

За час роботи професорсько-викладацьким складом факультету підготовлені висококваліфіковані менеджери, менеджери-економісти та інженери з транспорту. Ряд кафедр факультету задіяний у підготовці студентів інших факультетів.

До складу факультету входять 6 кафедр, 4 з яких є випускаючими, які здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Загальна кількість науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу і співробітників факультету сягає понад 200 осіб. Серед викладачів, які працюють на факультеті - 13 докторів наук, професорів, 78 кандидатів наук, доцентів, 5 дійсних академіків і членів кореспондентів галузевих академій наук України, 3 лауреата Державної премії України, 5 заслужених працівників, які мають високі трудові досягнення і професійну майстерність у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери.

На факультеті навчається понад 1800 студентів (з них 53 - іноземні громадяни з 30 країн світу) за 4 напрямками підготовки фахівців, 8 спеціальностями та 10 спеціалізаціями. Загальний ліцензійний обсяг на підготовку бакалаврів за напрямками «Менеджмент» складає 300 місць, «Транспортні технології» - 175 місць, «Готельно-ресторанна справа» - 50 місць та «Туризм» - 50 місць.

Щорічний випуск фахівців складає близько 600 фахівців з вищою освітою.

Факультет активно співпрацює з підприємствами, що підвищує шанси студентів на перше часткове або повне працевлаштування.

Для проведення виробничих практик студентів факультет має договори як з підприємствами, органами міської влади, облдержадміністраціями України, так і підприємствами, що знаходяться закордоном (Турція, Греція, Фінляндія, Росія, Белорусь та ін.).

Завдяки отриманим у навчанні практичним і теоретичним навичкам випускники факультету конкурентоспроможні на ринку праці, реалізують себе як професіонали обраного напрямку та є предметом гордості факультету.


КЕРІВНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Писаревський І.М.  Декан факультету менеджменту ХНАМГ
 

Писаревський Ілля Матвійович

Декан факультету менеджменту, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри «Туризм і готельне господарства» Харківської національної академії міського господарства.

Дата народження: 06.04.1955 року.

У 1977 р. закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю "Будівництво залізниць, шляхів і шляхове господарство".

У 1990 р. захистив дисертацію у м. Москва на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, у 1996 році отримав звання доцента.

У 1998 р. здобув другу вищу освіту в Харківському інженерно-економічному інституті за спеціальністю "Фінанси та кредит". У 2006 р. захистив докторську дисертацію і отримав вчений ступінь доктора економічних наук. У 2010 році отримав звання професора.

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 27 років.

З 2007 року очолює кафедру «Туризму і готельного господарства». У 2010 році призначений на посаду декана факультету «Менеджмент».

Академік Академії будівництва України, почесний працівник податкової служби України.

Має більш 125 наукових праць з циклу дисциплін загальної економічної підготовки та менеджменту, у тому числі 8 монографій, 9 підручників та 9 навчальних посібників з грифом МОН. Має досвід керівництва в установах виконавчої влади, підприємствах і вищих навчальних закладах.

Леонтьєва Ю.Ю.  Заступник декана факультету менеджменту ХНАМГ

Леонтьєва Юлія Юріївна

Заступник декана факультету менеджменту з навчальної роботи, доцент, к.е.н.

В 2001 р. закінчила ХДАМГ за спеціальністю «Менеджмент міського господарства».

З 2003 р. – викладач кафедри економіки та управління будівництвом та міським господарством факультету післядипломної освіти та заочного навчання.

В 2010 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. З 2010 р. – викладач кафедри туризму і готельного господарства.

У 2012 році призначена на посаду заступника декана факультету «Менеджмент» з навчальної роботи.

Загальний педагогічний стаж – 9 років.

Наукові інтереси: туристські дестинації, економічні ризики.

Краснокутська Ю. В.  Заступник декана факультету менеджменту ХНАМГ Краснокутська Юлія Вадимівна

Заступник декана з методичної роботи, старший викладач кафедри туризму і готельного господарства.

В 2005 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація «Менеджмент організацій на транспорті».

В ХНАМГ працює з 2007 року.

У 2012 році призначена на посаду заступника декана факультету «Менеджмент» з методичної роботи.

Загальний педагогічний стаж – 7 років.

Має більш 35 науково-методичних робіт, в тому навчальний посібник з грифом МОН.

Шаповаленко Д.О  Заступник декана факультету менеджменту ХНАМГ Шаповаленко Денис Олександрович

Заступник декана факультету менеджменту з організаційної роботи, асистент кафедри Менеджменту та маркетингу в міському господарстві.

В 2004 році закінчив Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація «Менеджмент організацій місцевого самоврядування».

В ХНАМГ працює з 2005 року.

У 2012 році призначений на посаду заступника декана факультету «Менеджмент» з організаційної роботи.

Загальний педагогічний стаж – 7 років.

Має більш 27 науково-методичних робіт, в тому числі два навчальних посібника з грифом МОН.

 

СПІВРОБІТНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ

 

Коваль К.В - старший інспектор факультету менеджменту ХНАМГ

Коваль Катерина Віталіївна - старший інспектор

У 2006 році закінчила Харківську академію культури та отримала спеціальність «Соціальний педагог». У даний час отримує другу вишу освіту на ФПК ХНАМГ за спеціальністю «Економіка підприємства».

 Тєльнова Н.А - старший інспектор факультету менеджменту ХНАМГ

Тєльнова Наталя Анатоліївна - старший інспектор

У 2004 році закінчила Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «Промислове громадянське будівництво» та отримала кваліфікацію інженер-будівник.

 Мороз К.Й - оператор ЕОМ факультету менеджменту ХНАМГ

Мороз Катерина Йосипівна - оператор ЕОМ

У 2011 році отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Менеджмент». У даний час продовжує навчання у ХНАМГ.

 


НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ і КАФЕДРИ

 

Код напряму підготовки / напрям підготовки

Спеціальність / спеціалісти; магістри

Спеціалізація

Кафедра

6.030601/Менеджмент

 

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) / 7.03060101; 8.03060101

Інформаційні системи в менеджменті

МММХ

Менеджмент організацій будівництва

УПМГБ

Менеджмент організацій міського господарства

МММХ

Менеджмент організацій місцевого самоврядування

УПМГБ

 

Менеджмент проектної діяльності

УПМГБ

Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу

ТіГГ

Менеджмент міжнародного туризму

ТіГГ

Менеджмент організацій муніципальної енергетики

МММХ

Логістика / 7.03060107; 8.03060107

-

ТСіЛ

Специфічні категорії

Управління проектами 7.18010004; 8.18010013

-

УПМГБ

6.070101/Транспортні технології (за видами транспорту)

Транспортні системи / 7.07010101; 8.07010101

-

ТСіЛ

Організація і регулювання дорожнього руху / 7.07010104; 8.07010104

-

ТСіЛ

Організація перевезень та управління на транспорті / 7.07010102; 8.07010102

-

ТСіЛ

6.140101/ Готельно- ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа / 7.14010101; 8.14010101

Анімація і організація анімаційної роботи на підприємствах готельної сфери

ТіГГ

6.140103/Туризм

Туризмознавство (за видами) / 7.14010301; 8.14010301

Екскурсознавство та організація екскурсійної роботи на підприємствах туризму

ТіГГ

 Факультет менеджменту розташований за адресою: 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, (зупинка метро "Академіка Бекетова").

Корпус БМК, аудиторії 701, 703, 704.

Час роботи деканату з 8.15 до 17.00

Перерва з 13.00 до 13.45

Час прийому студентів з 14.00 до 15.30

Телефони деканату:

• (057) 707-33-68

• (057) 707-33-76

 
Infinity – International Fellowship IN trandisciplinar ITY supported by Erasmus Mundus programme

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр

Інші сайти Університету

Соціальні мережі:


365-180

INKUBATOR 180

Студенческое радио

1    2015 

2

Расписание МКР для Android

google

b studio_small_Logo

До уваги користувачів Microsoft Live@Edu!

25.06.2013 здійснений перехід на Office365.

Нова точка входу для поштових скриньок:mail.office365.com

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Microsoft Office 365

DreamSpark

Хто на сайті

На даний момент 76 гостей на сайті
You are here  : Головна Факультети Менеджменту

mon baner